WaPo

Jordan emerges as key CIA counterterrorism ally