Miami Herald

Fail: Rev. Jesse Jackson calls Florida ‘Selma of our time’; Gov. Rick Scott calls for apology