WaPo

Kagan asked ‘Twilight’ preference: Edward or Jacob?